Autor przewodnika „Bydgoszcz i okolice” przekazał Bibliotece blisko 100 publikacji z dziedziny krajoznawstwa i turystyki.

Państwo Jerkowie wzbogacili księgozbiór Biblioteki 100 książkami z dziedziny historii, filozofii i religioznawstwa.

Znany polski archeolog prof. Wojciech Śmigielski przekazał Bibliotece swój księgozbiór – około 1300 książek i czasopism oraz pokaźny zbiór nadbitek z dziedziny archeologii.

Profesor Roman Dysarz przekazał Bibliotece Geograficznej kilkaset książek z dziedziny geografii, przyrody i ekologii.

Profesor Lech Górniewicz podarował Bibliotece 10 zagranicznych książek z dziedziny matematyki.

Akademicki Związek Sportowy UKW przekazał Bibliotece albumy poświęcone polskim uchodźcom na Węgrzech.

Państwo Iwona i Sławomir Jakubowski z wydawnictwa Kreska przekazali bibliotece około 100 książek i albumów z różnych dziedzin.

Prof. Włodzimierz Jastrzębski przekazał Bibliotece cenny zbiór - 200 książek z dziedziny historii, politologii, w tym wydawnictwa dotyczące regionu.

W lipcu 2009 roku, dzięki uprzejmości Pana dr hab. Stanisława Borsuka, prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego otrzymała część księgozbioru prof. Teofila Emila Modelskiego (1881-1967), profesora historii uniwersytetów w Wilnie, Lwowie i Wrocławiu. Darowizna obejmuje również interesujące publikacje o tematyce ekologicznej, pochodzące z Fundacji Centrum Badań i Ochrony Środowiska.

Za pośrednictwem prof. Jana Gruby Biblioteka UKW otrzymała w darze 32 ekslibrisy-linoryty, wykonane i sygnowane przez Zbigniewa Jóźwika. W zbiorach specjalnych Biblioteki znajduje się obecnie około 10 tysięcy ekslibrisów, wśród nich ponad 150 autorstwa Zbigniewa Jóźwika, pochodzących głównie z drugiej połowy XX w. Dar znacząco więc wzbogacił kolekcję o niezwykle interesujące prace współczesne.