Wydanie karty bibliotecznej i aktywacja konta bibliotecznego pracownikom, studentom oraz absolwentom UKW.

6 zł

Wydanie duplikatu karty bibliotecznej pracownikom, studentom oraz absolwentom UKW.

12 zł

Reaktywacja karty w nowym roku pracownikom, studentom oraz absolwentom UKW.

6 zł

Wydanie karty bibliotecznej i aktywacja konta bibliotecznego użytkownikom spoza UKW.

12 zł

Wydanie duplikatu karty bibliotecznej użytkownikom spoza UKW.

24 zł

Reaktywacja karty w nowym roku osobom spoza UKW.

12 zł

Wydanie karty bibliotecznej i aktywacja konta bibliotecznego uczniom szkół gimnazjalnych, średnich, emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym.

6 zł

Wydanie duplikatu karty bibliotecznej uczniom szkół gimnazjalnych, średnich, emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym.

 12 zł

Reaktywacja karty w nowym roku uczniom, emerytom i osobom niepełnosprawnym.

6 zł

Wydanie karty jednodniowej.

1 zł

Opłata za niezwrócenie wypożyczonej książki w terminie.

30 gr/dzień

Kaucja za jedną książkę.

min. 100 zł

Opłata za sprowadzenie książek lub kopii artykułów.

wg
rachunku

Opłata za upomnienie listowne.

wg stawek pocztowych

Opłata za zagubiony, zniszczony materiał biblioteczny.

min. 30 zł