EBSCO - serwis zawiera pełnotekstowe i bibliograficzne bazy danych, łącznie oferuje kilka tysięcy tytułów czasopism z wielu dziedzin nauki
WILEY 
- książki i czasopisma z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych
SCIENCE DIRECT - czasopisma wyd. przez Elsevier Science
SPRINGER - książki i czasopisma naukowe wydawnictwa Springer
AIP (American Institute of Physics) - czasopisma wyd. przez American Institute of Physics
APS (American Physical Society) - czasopisma wyd. przez American Physical Society
PsycARTICLES -  czasopisma wyd. przez American Psychological Association oraz organizacje zrzeszone
LEX - kolekcja Szkolnictwo Wyższe i Nauka z modułami Komentarze i Monografie
Science - dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.
Nature - dostęp do rocznika bieżącego i czterech ostatnich roczników archiwalnych
WEB OF SCIENCE - serwis zawiera dane bibliograficzne, indeksy cytowań oraz bazę Journal Citation Reports, w której publikowane są wskaźniki Impact Factor
SCOPUS - serwis zawiera dane bibliograficzne wraz z indeksami cytowań
Brepols: Library of Latin Texts Series A - największa kolekcja tekstów łacińskich

Dostęp zdalny - aby korzystać spoza sieci UKW należy zalogować się tutaj

Zobacz także ZASOBY DOSTĘPNE W OTWARTYM INTERNECIE