EBSCO - zawiera pełnotekstowe i bibliograficzne bazy danych, łącznie oferuje kilka tysięcy tytułów czasopism z wielu dziedzin nauki
WILEY 
- książki i czasopisma z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych
SCIENCE DIRECT - czasopisma wyd. przez Elsevier Science
SPRINGER - książki i czasopisma naukowe wydawnictwa Springer
PsycARTICLES -  czasopisma wyd. przez American Psychological Association oraz organizacje zrzeszone
Legalis - system Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck
Science - dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.
Nature - dostęp do rocznika bieżącego i czterech ostatnich roczników archiwalnych
WEB OF SCIENCE - zawiera dane bibliograficzne, indeksy cytowań oraz bazę Journal Citation Reports, w której publikowane są wskaźniki Impact Factor
SCOPUS - zawiera dane bibliograficzne wraz z indeksami cytowań

Aby korzystać z baz spoza UKW należy posłużyć się programem Cisco VPN Client.
Program można pobrać tutaj

Instrukcja korzystania z programu Cisco VPN.


Zobacz także ZASOBY DOSTĘPNE W OTWARTYM INTERNECIE