Użytkownicy

Maksymalna liczba książek

Okres wypożyczeń

Pracownicy naukowi i dydaktyczni UKW

40

6 miesięcy

Pracownicy administracji UKW

10

1 miesiąc

Osoby zatrudnione na UKW na umowę zlecenie

3

1 miesiąc

Doktoranci

15

1 miesiąc

Studenci studiów dziennych i zaocznych UKW

10

1 miesiąc

Studenci dwóch kierunków studiów dziennych i zaocznych

12

1 miesiąc

Słuchacze studiów podyplomowych

5

1 miesiąc

Emerytowani pracownicy UKW

3

1 miesiąc

Pozostali, uprawnieni użytkownicy

3

2 tygodnie


Książki zakupione z funduszy przyznanych na badania pracownicy naukowi i dydaktyczni UKW zobowiązani są zwrócić w ciągu 12 miesięcy od zakończenia projektu badawczego.

Za każdy dzień przetrzymania książki nalicza się opłatę wg Cennika.