Biblioteka UKW jest placówką ogólnie dostępną i mogą z niej korzystać wszyscy zainteresowani. Korzystać ze zbiorów można za okazaniem legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej z aktualnym kontem bibliotecznym.

Wydawanie kart bibliotecznych oraz aktualizacja kont użytkowników odbywa się w Oddziale Wypożyczeń na podstawie legitymacji studenckiej lub dowodu tożsamości.

Prawo wypożyczania zbiorów mają pracownicy oraz studenci UKW.

Zasady wypożyczania  Karty biblioteczne

Wszystkie pozostałe osoby mogą korzystać ze zbiorów na miejscu, w Czytelni Czasopism, Czytelni Zbiorów Specjalnych bądź w Oddziale Wolnego Dostępu.

Starannie wyselekcjonowana część księgozbioru umieszczona została w strefie otwartej i ogólnodostępnej zwanej Wolnym Dostępem. Oznacza to, że każdą książkę można swobodnie przejrzeć, przeczytać lub wypożyczyć.

Regulamin korzystania z Biblioteki UKW

Regulamin korzystania z sieci WiFi
Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyBiblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy