Wydział Nauk Przyrodniczych:
dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW - Przewodnicząca Rady

Wydział Pedagogiki i Psychologii:
dr hab. Maria Czaplicka-Jedlikowska, prof. UKW

Wydział Humanistyczny:
dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. UKW

Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki:
dr hab. Wacław Bała, prof. UKW

Wydział Edukacji Muzycznej:
dr hab. Małgorzata Furche-Jurczyk, prof. UKW

Wydział Administracji i Nauk Społecznych:
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW

Dyrektor Biblioteki:
dr Aldona Chlewicka

Zastępcy dyrektora Biblioteki:
mgr Dobromiła Anhalt
mgr Barbara Maklakiewicz

Biblioteka Główna:
mgr Anna Dąbka-Dreżewska
mgr Joanna Kamińska
mgr Joanna Kosmeja

Biblioteka Geograficzna:
mgr Izabela Budzbon

Biblioteka Psychologiczna:
mgr Urszula Siwek