Dyrektor Biblioteki:
dr Aldona Chlewicka

Zastępcy dyrektora Biblioteki:
mgr Dobromiła Anhalt
mgr Barbara Maklakiewicz

Przedstawiciele pracowników Biblioteki:
mgr Anna Dąbka-Dreżewska
mgr Joanna Kamińska
mgr Joanna Kosmeja

Przedstawiciele bibliotek filialnych:
mgr Izabela Budzbon
mgr Urszula Siwek

Przedstawiciel Wydziału Nauk Przyrodniczych:
dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW - Przewodnicząca Rady

Przedstawiciel Wydziału Pedagogiki i Psychologii:
dr hab. Maria Czaplicka-Jedlikowska, prof. UKW

Przedstawiciel Wydziału Humanistycznego:
dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. UKW

Przedstawiciel Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki:
dr hab. Wacław Bała, prof. UKW

Przedstawiciel Instytutu Edukacji Muzycznej:
dr hab. Małgorzata Furche-Jurczyk, prof. UKW

Przedstawiciel Wydziału Administracji i Nauk Społecznych:
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW