Wydział Nauk Przyrodniczych:
dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW
Przewodnicząca Rady

Wydział Pedagogiki i Psychologii:
prof. dr hab. Maria Deptuła

Wydział Humanistyczny:
dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. UKW

Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki:
dr hab. inż. Marek Macko, prof. UKW

Wydział Edukacji Muzycznej:
dr hab. Małgorzata Furche-Jurczyk, prof. UKW

Wydział Administracji i Nauk Społecznych:
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki:
dr hab. Walery Żukow, prof. UKW

Dyrektor Biblioteki:
dr Aldona Chlewicka

Zastępcy dyrektora Biblioteki:
mgr Dobromiła Anhalt
mgr Barbara Maklakiewicz

Biblioteka Główna:
mgr Anna Dąbka-Dreżewska
mgr Joanna Kamińska
mgr Joanna Kosmeja

Biblioteka Geograficzna:
mgr Izabela Budzbon

Biblioteka Psychologiczna:
mgr Urszula Siwek