Do 18 maja otwarty będzie dostęp testowego do kolekcji czasopism Emerald Insight.

W poniedziałek 23 kwietnia o godz. 16.00 zapraszamy na wykład pt. Sowietyzacja Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej po agresji ZSRR dnia 17 września 1939, który wygłosi dr hab. Adam Sudoł, prof. UKW.

23 kwietnia o godz. 18.00 zapraszamy na wykład prof. Mariana Grabowskiego pt. Postać Jezusa-Pomazańca w świetle analizy relacji panowania.

Ukazał się katalog poświęcony muzeom działającym w ramach instytucji akademickich. Nie zabrakło w nim Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego oraz nowopowstającego Muzeum Uniwersyteckiego.

Do 31 maja w serwisie Ebsco otwarty będzie dostęp testowy do wielodziedzinowej bazy Academic Search Ultimate oraz do kolekcji z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu Business Source Ultimate

Polecamy korzystanie z kolekcji De Gruyter Open, w której dostępnych jest już 435 tytułów czasopism naukowych oraz ponad 1300 książek w formie Otwartego Dostępu.