Do 15 czerwca br. można korzystać z dostępu testowego do bazy The Philosopher’s Index with Full Text. Kolekcja zawiera 200 tytułów czasopism pełnotekstowych, wydawanych w 29 krajach.

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki UKW zaprasza w dniu 17 kwietnia 2015 r. do udziału w konferencji naukowej Relacje praca - życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki.

Centrum Komunikacji Klinicznej we współpracy z tEACH organizuje kurs Train the Trainers pt. Curriculum Development, który odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2015r. w Bibliotece UKW.

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do eBook Education Collection. Baza zawiera ponad 3 tys. tytułów książek z szeroko rozumianej edukacji i dydaktyki. Będzie otwarta do 30 kwietnia br.

Oddział Bydgoski PTF oraz Instytut Filozofii UKW zapraszają 24 marca 2015 r. na Sympozjum Filozoficzne: Inspiracje i prowokacje metafilozoficzne.