Dziękujemy firmie ARFIDO za ufundowanie systemu wystawienniczego. Firma po raz kolejny wspiera działania Biblioteki UKW w obszarze działalności kulturalnej. Bardzo cieszymy się z darowizny, dzięki której Galeria Biblioteki będzie mogła prezentować coraz ciekawsze wystawy.

Do końca października br. można korzystać z zasoby bazy Legal Source. Kolekcja oferuje publikacje z zakresu prawa, w tym m. in. 1100 czasopism pełnotekstowych, materiały konferencyjne, dokumenty jurysdykcyjne, decyzje sądowe i akty prawne.

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do bazy Applied Science & Technology Source. Kolekcja oferuje materiały z zakresu nauk stosowanych i informatyki, w tym 1200 czasopism pełnotekstowych.

Do 4 grudnia br. można korzystać z zasobu Artemis Literary Sources. Kolekcja ta oferuje zintegrowany dostęp do wielu źródeł z dziedziny literaturoznawstwa, m. in.: Literature Resource Center, Literature Criticism Online, LitFinder, Scribner Writers Series oraz Dictionary of Literary Biography Complete Online.

Zapraszamy do korzystania z czasopism Science Signaling oraz Science Translational Medicine, które zostały udostępnione na zasadzie testowej na okres 16 miesięcy - do końca 2016 roku.