21 kwietnia br. o godz. 10.00 zapraszamy na konferencję popularno-naukową Bydgoszcz przez wieki. Dzieje mieszkańców. Konferencja zorganizowana została z okazji 670-lecia nadania praw miejskich Bydgoszczy.

Zapraszamy na promocję jubileuszowego tomu poezji Grażyny Wojcieszko Szept Struny. Spotkanie z udziałem autorki odbędzie się w czwartek 28 kwietnia o godz. 18.00. W programie m. in. prezentacja filmów poetyckich: Charby i Maki oraz Odlatując.

Do 13 maja br. będzie otwarty dostęp do wielodziedzinowej bazy ProQuest Central. Serwis udostępnia pełne teksty ponad 16 tys. czasopism, a także prace doktorskie, raporty, publikacje branżowe, gazety, filmy oraz dane bibliograficzne.

Zachęcamy do korzystania z dostępu testowego do kolekcji e-czasopism Cambridge University Press. Wszystkie publikacje będą otwarte do 10 maja br.

Do 15 maja br. można korzystać z dostępu testowego do bazy Academic Video Online: Premium. Kolekcja obejmuje ponad 50 tys. filmów edukacyjnych w jakości HD, wszystkie zawierają transkrypty mówionego tekstu.