W poniedziałek 23 kwietnia o godz. 16.00 zapraszamy na wykład pt. Sowietyzacja Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej po agresji ZSRR dnia 17 września 1939, który wygłosi dr hab. Adam Sudoł, prof. UKW.

23 kwietnia o godz. 18.00 zapraszamy na wykład prof. Mariana Grabowskiego pt. Postać Jezusa-Pomazańca w świetle analizy relacji panowania.

W czwartek 26 kwietnia o godz. 18.00 zapraszamy do Biblioteki na spotkanie z Janem Wróblem, znanym pedagogiem, dziennikarzem i publicystą. Temat spotkania dotyczyć będzie etyki dziennikarskiej oraz współczesnej młodzieży i edukacji. 

Biblioteka UKW oraz Bydgoskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier zapraszają w piątek 23 marca o godz. 17.00 na obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Czytaj więcej...

Do 31 maja w serwisie Ebsco otwarty będzie dostęp testowy do wielodziedzinowej bazy Academic Search Ultimate oraz do kolekcji z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu Business Source Ultimate