10 grudnia br. odbędzie się spotkanie poświęcone podsumowaniu realizacji zadania „Przygotowanie publikacji Sztambucha Witolda Bełzy (1886-1955)”.

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do wielodziedzinowej kolekcji książek elektronicznych eBooks Academic Collection. Baza zawiera ponad 130 tys. publikacji naukowych, dostępna będzie do 3 grudnia 2014 r.

Zapraszamy do korzystania z bazy PsycBOOKS zawierającej e-książki z zakresu psychologii. Kolekcja obejmuje ponad 2500 tytułów wyd. przez American Psychological Association. Dostęp będzie otwarty do 21 października br. na platformie EBSCOhost

Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Biblioteka UKW, Konsul Honorowy Węgier oraz Bydgoskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier zapraszają na Festiwal Kultury Węgierskiej, który odbędzie się 10 października 2014 r. o godz. 14.00 w Bibliotece UKW.

Biblioteka UKW została nagrodzona Dyplomem Przyjazny 2013, przyznawanym przez Izbę Architektów RP. Kapituła konkursu doceniła fakt, że obiekt jest przystosowany do potrzeb wszystkich użytkowników.