W czwartek 16 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 zapraszamy na kolejne Wrota wyobraźni. Tym razem będzie to akademickie spotkanie z poetami i poezją.

Akademickie spotkania z poezją w Bibliotece UKW w BydgoszczyUczestnikami dyskusji będą m. in.:
1) Prof. dr hab. Marek Szulakiewicz (filozof, UMK, Toruń) - prowadzący
2) Ks. prof. dr hab. Jan Sochoń (filozof, poeta, UKSW, Warszawa)
3) Red. Krzysztof Kuczkowski (poeta, założyciel  i red. naczelny dwumiesięcznika literackiego „Topos” w Sopocie)
4) Prof. dr hab. Marek Siwiec (poeta, filozof, UKW, Bydgoszcz)
5) Zdzisław Pruss (poeta, redaktor, Bydgoszcz)
6) Wojciech Banach (poeta, prezes Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Bydgoszczy)
7) Ks. Franciszek Kamecki (poeta, Gruczno, powiat Świecie)
8) Kazimierz Rink (poeta, b. dziennikarz radiowy, animator kultury, Tuchola)
9) Wiesław Trzeciakowski (pisarz, Bydgoszcz)

Honorowy patronat nad imprezą objął Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek.