Zapraszamy na wystawę Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939, którą można oglądać na II piętrze Biblioteki.

Wystawa prezentuje straty ziemiaństwa polskiego poniesione na Kresach Wschodnich w wyniku II wojny światowej oraz działalności Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego po 1944 r. Przedstawia zarówno dane zbiorcze jak i losy wybranych rodzin ziemiańskich, które w tym okresie były poddawane dotkliwym represjom. Wystawa została opracowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.