Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki UKW zaprasza w dniu 17 kwietnia 2015 r. do udziału w konferencji naukowej Relacje praca - życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki.

Konferencja organizowana przy współudziale Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego odbędzie się w Bibliotece UKW. Połączona będzie z promocją monografii poświęconej niniejszej problematyce, wydanej w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki pod red. Renaty Tomaszewskiej-Lipiec.