Oddział Bydgoski PTF oraz Instytut Filozofii UKW zapraszają 24 marca 2015 r. na Sympozjum Filozoficzne: Inspiracje i prowokacje metafilozoficzne.

Wykłady wygłosi dr Stanisław Majdański

15:15 – 16:15 - Wielka tajemnica metafizyki: w nawiązaniu do Mieczysława A. Krąpca
16:15 – 17:00 - dyskusja
17:30 – 18:30 - U źródeł i podstaw etyki - w nawiązaniu do Tadeusza Stycznia
18:30 – 19:15 - dyskusja

Miejsce: Biblioteka Główna, aula 240 A