10 grudnia br. odbędzie się spotkanie poświęcone podsumowaniu realizacji zadania „Przygotowanie publikacji Sztambucha Witolda Bełzy (1886-1955)”.

Dr Witold Bełza (1886-1955) był dyrektorem Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy w latach 1920-1939 i 1945-1952. W okresie międzywojennym był animatorem życia kulturalnego w Bydgoszczy. Zainicjował budowę pomnika Henryka Sienkiewicza, pomógł w stworzeniu pracowni dla artysty Jerzego Rupniewskiego, roztoczył opiekę nad Biblioteką Bernardyńską.

Sztambuch otwiera w 1889 r. wpis Teofila Lenartowicza, dalej w kolejnych latach pojawiają się wpisy znakomitości polskiej elity intelektualnej, m.in. literatów - Stanisława Przybyszewskiego, Józefa Weyssenhoffa, Władysława Bełzy, Kornela Makuszyńskiego; bibliotekarzy i bibliofilów - Stefana Demby, Michała Pawlikowskiego, Aleksandra Brucknera, Zuzanny Rabskiej; historyków i literaturoznawców – Wojciecha Kętrzyńskiego, Antoniego Małeckiego, Wilhelma Brzuchnalskiego, Józefa Kallenbacha; muzyków (zapiski nutowe) – Feliksa Nowowiejskiego i Ludomira Różyckiego.

Ponadto Sztambuch zawiera 16 odręcznych rysunków, akwarel i grafik znakomitych polskich artystów, m.in. Karola Mondrala, Jerzego Rupniewskiego, Franciszka Kostrzewskiego, Konstantego Laszki, Karola Millera. Grafika Karola Mondrala była prezentowana w 2013 r. na wystawie w Paryżu.
Prezentacja Sztambucha Witolda Bełzy w Bibliotece UKW w BydgoszczyPrezentacja Sztambucha Witolda Bełzy w Bibliotece UKW w Bydgoszczy

Sztambuch Witolda Bełzy został przekazany do Biblioteki WSP w 1982 roku przez syna, Stanisława Bełzę. Patronat nad zadaniem powzięła Fundacja dla UKW, projekt został dofinansowany z Urzędu Miasta Bydgoszcz. Spotkanie poprowadzi dr Aldona Chlewicka – dyrektor Biblioteki UKW.