Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do Duke University Press. Kolekcja obejmuje czasopisma i książki z dziedziny nauki humanistycznych i społecznych.