Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do czasopism IOP Publishing. Kolekcja obejmuje tytuły z dziedziny fizyki, elektroniki, informatyki, ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych. Dostęp będzie otwarty do 10-go października br.