Bazy pełnotekstowe (książki, czasopisma, artykuły):
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - katalog czasopism z otwartym dostępem
DOAB (Directory of Open Access Books) - katalog książek z otwartym dostępem
Electronic Journals Library - baza e-czasopism, tytuły oznaczone zielonym kolorem wydawane są w otwartym dostępie
Hathi Trust Digital Library - zasób amerykańskich i europejskich bibliotek cyfrowych
Federacja Bibliotek Cyfrowych - serwis indeksujący zasoby polskich bibliotek cyfrowych i repozytoriów
Polona - cyfrowa Biblioteka Narodowa
Czytelnia Czasopism PAN - tytułów wydawanych przez oddziały PAN
Agregator Ceon - serwis oferujący dostęp do polskich repozytoriów
e-Kolekcja Czasopism Polskich 
Cyfrowa Biblioteka Matematyczna - polskie czasopisma i książki matematyczne
Perseus Digital Library - kanon literatury humanistycznej
arXiv.org - repozytorium z zakresu nauk ścisłych i technicznych
PubMed Central - repozytorium z zakresu nauk biomedycznych i przyrodniczych
Arianta - katalog polskich czasopism elektronicznych

Bazy bibliograficzne:
Bazy Biblioteki Narodowej - artykuły z czasopism gazet i tygodników polskich
CEJSH - artykuły z czasopism z nauk społecznych i humanistycznych
AGRO - artykuły z czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych
BazEkon - artykuły z czasopism z dziedziny ekonomii
BazTech - artykuły z czasopism z nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska
PSJD - artykuły z czasopism z nauk ścisłych i medycznych
DML - artykuły z czasopism z nauk matematycznych
SIGŻ - System informacji o gospodarce żywnościowej, baza tworzona przez CBR
Bibliografia Historii Polskiej - baza Instytutu Historii PAN za lata 1980-2011 
Bibliografia Geografii Polskiej - bibliografia z zakresu nauk geograficznych od 1985 r.
Polska Bibliografia Literacka - baza Instytutu Badań Literackich PAN za lata 1988-2003
Bibliografia Bara - artykuły z czasopism XIX i XX w. do roku 1939
Sport - bibliografia z zakresu sportu, kultury fizycznej i nauk pokrewnych
Pedagog - baza z zakresu pedagogiki, od 1990 roku
Eric - bibliografia z zakresu pedagogiki

Katalogi centralne:
Nukat - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny
Karo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
WorldCat - największy światowy katalog centralny
KVK (Karlsruher Virtuelle Katalog) - biblioteki niemieckie oraz narodowe 

Wyszukiwarki:
Google Scholar
BASE (
Bielefeld Academic Search Engine)
OpenAIRE